Συναντήσεις

Η συμμετοχή σε ομαδικές συναντήσεις ελευθερώνουν την δύναμη της ομάδας η οποία βασίζετε στην οµαδικότητα, στην αλληλοβοήθεια, στην αλληλεγγύη και τη συμμετοχή σε κάποιου είδους δημιουργικής δραστηριότητας.

Βιωματικά εργαστήρια

Διαβάστε Περισσότερα