Η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι οι κύριοι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία αρνητικών σκέψεων και αρνητικής συμπεριφοράς επηρεάζοντας έτσι αρκετούς τομείς της ζωής του ατόμου. Η συνεχής επανάληψη των αρνητικών σκέψεων και της συμπεριφοράς γίνεται μια συνήθεια καταστροφική για την ζωή του ατόμου.

Τα συναισθήματα που οδηγούν στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και την χαμηλή αυτοεκτίμηση, γεννιούνται από εμπειρίες και καταστάσεις που έχει βιώσει κάποιος σε ανύποπτο χρόνο στην πορεία της ζωής ή και στην παιδική ηλικία, για τα οποία δεν έχει συνειδητή αντίληψη ή κρίση για να τα απορρίψει ως έξω από τον εαυτό του, με αποτέλεσμα το άτομο να ταυτίζετε με τις εμπειρίες, τις καταστάσεις ή ακόμα τις απόψεις, λόγια άλλων ανθρώπων. Για παράδειγμα, μια αθώα επίκριση  από ένα γονιό, φίλο, δάσκαλο κτλ μπορεί να οδηγήσει το άτομο να νιώσει την ντροπή, ένα άστοχο αστείο από κάποιο καθηγητή ή κάποιον συμμαθητή στο σχολείο, μπορεί να οδηγήσει τον μαθητή σε σκέψεις αρνητικές ως προς την αυταξία του και την συμμετοχή του στα κοινά.

Οι αρνητικές σκέψεις και οι συμπεριφορές αυτές, τονίζονται και επαναλαμβάνονται λόγω της έλλειψης αυτοπεποίθησης και της χαμηλής αυτοεκτίμησης, και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος ανάμεσα στα συναισθήματα αυτά και των εμπειριών. Έλλειψη αυτοπεποίθησης, σκέψεις που οδηγούν στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοεπιβεβαίωση της έλλειψης αυτοπεποίθησης, και πάλι σκέψη και συμπεριφορά που οδηγά σε έλλειψη αυτοπεποίθησης, και έτσι διαιωνίζεται.

Το σύνδρομο χαμηλής αυτοεκτίμησης και έλλειψης αυτοπεποίθησης το βλέπουμε συχνά, σε άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος, και ο λόγος είναι ότι διαιωνίζουν την έλλειψη αυτοπεποίθησης και χαμηλής αυτοπεποίθησης, επιβεβαιώνοντας τον εαυτό τους ότι δεν μπορούν να έχουν το ιδανικό βάρος.

Η έλλειψη αυτοπεποίθησης και χαμηλή αυτοεκτίμηση  μπορεί να είναι υπεύθυνη για σωρεία καταστάσεων της ζωής μας όπως για παράδειγμα:

  • για τις διαδοχικές αποτυχημένες σχέσεις
  • αρνητική εικόνα για την εργασία μας ( να αισθανόμαστε ότι είμαστε κάτω από πίεση, άσχημες σχέσεις με τον προϊστάμενο μας, απογοήτευση από την καριέρα μας) .
  • Προβλήματα σχέσεων (με τον/την σύντροφο μας , με τους γονείς μας , φίλους ή συγγενείς).
  • Έλλειψη κοινωνικότητας
  • Προβλήματα με το βάρος (ανορεξία και παχυσαρκία )
  • Εξαρτήσεις ( τσιγάρο, ποτό κ.α.)
  • Χαμηλή απόδοση (στην εργασία, στα σπορ, στο σεξ κ.α.)
  • Αισθήματα στρες ή απόρριψης.

Η Υπνοθεραπεία και το Life Coaching μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. Η γρήγορη και άμεση επέμβαση στις εμπειρίες και τα συμβάντα που μας οδήγησαν σε αυτά τα συναισθήματα, καθώς και η άμεση θεραπεία ή αποσύνδεση του εαυτού μας από τα παρελθοντικά περιστατικά μας χαρίζει εξαιρετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.

Η Υπνοθεραπεία και το Life Coaching μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.