Η Γεωργία Σταυρινού είναι κλινική υπνοθεραπεύτρια και σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, εγγεγραμμένη στον σύνδεσμο APHP (Αssociation for Professional Hypnosis and Psychotherapy) του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρισμένο από τον σύνδεσμο συμπληρωματικής και φυσικής Ιατρικής φροντίδας Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC). Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε μεγάλες επιχειρήσεις κατέχοντας διευθυντικές θέσεις και διετέλεσε εκτελεστικός Διευθυντής μεγάλων εταιριών, μέχρι που αποφάσισε να ασχοληθεί αποκλειστικά με την κλινική υπνοθεραπεία (clinical hypnotherapy). Παρακολούθησε πολλά σεμινάρια στο Λονδίνο, στην Γερμανία και Ιταλία προσωπικής ανάπτυξης και επίτευξης στόχων ενώ η μεγάλη της επιτυχία στον επιχειρηματικό κύκλο την καθιστά ανάμεσα στους περιζήτητους προπονητές ζωής και σκέψης (mind and life coaching).

Από το 2011 αφιερώθηκε στην θεραπευτική εφαρμογή των τεχνικών ύπνωσης και NLP και ασχολείται αποκλειστικά με την εφαρμογή τους στο θεραπευτικό Πρωτόκολλο σε συνεργασία με ψυχολόγους/ ψυχιάτρους και παθολόγους/ καρδιολόγους.

Εξιδανικεύει το κάθε περιστατικό, βάση των προσωπικών αναγκών του ατόμου και με τον  συνδυασμό διαφόρων τεχνικών της ύπνωσης, του Νευρό γλωσικού Προγραμματισμού NLP,  της μεταμορφικής τεχνικής και ενεργειακών θεραπειών,  εφαρμόζει το ιδανικό θεραπευτικό πλαίσιο στο οποίο εργάζεται, πάντα σε συνεργασία με το άτομο.

Η Γεωργία Σταυρινού συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μελέτης και Έρευνας Λόγου, Συναισθημάτων και Σκέψης και συμμετέχει στις έρευνες για την ανάπτυξη της τεχνικής Κυκλική Ολιστική Θεραπεία (Circle Holistic Therapy). Μια τεχνική η οποία με ιδιαίτερη σημασία στην ανθρώπινη ψυχή, συνδυάζει την ενεργειακή θεραπεία και την επεμβατική τεχνική στο υποσυνείδητο.

Συνεργάζετε με το Ονασήλιο Ιατρικό Κέντρο στην Λευκωσία για το Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος Κερδίζοντας Την Υγεία Μου Διακόπτοντας Το Κάπνισμα και για την διαχείριση στρες και άγχους. Με την ιδιαίτερη και ξεχωριστή προσωπική θεραπευτική της προσέγγιση τα άτομα βλέπουν βελτίωση στο πρόβλημα τους γρήγορα και εύκολα.

Διατηρεί γραφείο στην Λεμεσό και στην Λευκωσία, ενώ κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού προσφέρει τις υπηρεσίες της σε θεραπευτικά κέντρα στην Αθήνα και το Λονδίνο.

Κλινική Υπνοθεραπεύτρια DHP, E.I.C.H UK, Master Practitioner of NLP

ΑPHP The Association for Professional Hypnosis and Psichotherapy UK